Zrakem vnímáme až 80% všech vjemů.

Zdravé oko

Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, utváří se obraz vzdálených nebo blízkých předmětů na sítnici.

Čočka se vyklenuje a oplošťuje v závislosti na vzdálenosti pozorovaného předmětu tak, aby byl vytvořen ostrý obraz na sítnici. Tento proces se nazývá akomodace. Pokud je obraz neostrý znamená to, že oko vykazuje vadu vidění.

Krátkozrakost – myopie

Myopie (krátkozrakost) by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko příliš dlouhé. Ostrý obraz se potom vytváří před sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Člověk trpící myopií vidí špatně na dálku, ale dobře na blízko. Vzdálenost, na kterou myop ostře vidí je tím kratší, čím je myopie vyšší.

Charakteristické příznaky

  • Mhouření očí při dívání do dálky.
  • Míjení známých na ulici.
  • Vaše dítě píše s nosem těsně u sešitu.

Korekce

Myopii korigujeme minusovými čočkami, s jejichž pomocí obraz posuneme na sítnici oka. Tím zabráníme případným bolestem hlavy a únavě očí.

Minusové čočky jsou čočky s větší okrajovou tloušťkou v závislosti od výšky jejich dioptrického účinku (na okraji jsou tlustší, ve středu tenčí). Toto ovšem není důvod k obavám, neboť existují brýlové čočky stále estetičtější a funkčnější.

Dalekozrakost – hypermetropie

Hypermetropie (dalekozrakost) by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko příliš krátké. Ostrý obraz se potom vytváří za sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Člověk trpící hypermetropií vidí špatně jak na blízko, tak i na dálku. V mladším věku je schopen při nižších diopticích tuto vadu vyakomodovat, zaostřit vlastní nitroční čočkou.

Charakteristické příznaky:

  • Neustálá akomodace bývá příčinou bolestí hlavy.
  • Potíže nastávají nejčastěji při únavě nebo večer.
  • U dětí je častým původním znakem šilhání (je třeba rychle odstranit).

Korekce

Hypermetropii korigujeme plusovými brýlovými čočkami, které posunou obraz na úroveň sítnice. Uvolní akomodaci a tím zabrání únavě očí a bolestem hlavy.

Plusové brýlové čočky mají větší středovou tloušťku než okrajovou.

Astigmatismus

Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo zešikmenými řádky. Příčinou často bývá zakřivení rohovky, které není sférické, ale torické (normální rohovka má tvar kulové úseče. Při astigmatismu má však ve dvou osách na sebe kolmých rozdílné zakřivení a výsledkem je válcová plocha, která způsobuje zkreslení). Astigmatismus se může kombinovat s řadou dalších vad vidění, jako je myopie nebo hypermetropie.

Charakteristické příznaky:

  • Častá záměna podobných znaků (např. H M N A nebo O a D) nebo číslic (např.: 9 8 6 a 0)
  • Únava očí a bolesti hlavy

Korekce

Astigmatismus se koriguje torickými brýlovými čočkami, které vyrovnávají nepravidelnosti zakřivení rohovky.

Triky

Trik “díra v ruce”

Jedná se o velmi efektní a jednoduchý trik umožňující naše binokulární vidění.

Postačí nám jakýkoli papír o rozměru A4, který stočíme do ruličky o průměru cca 3 cm a přiložíme si k oku pravému. Pak přiložíme k papíru dlaň na konec ruličky nebo doprostřed délky.

Pak už se stačí dívat oběma očima :-), zjeví se Vám “díra v ruce”.